TOKAT HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN (0356) 243 20 21

Duyurular

ÇAMLIBEL BELEDİYESİ

Araç Satışı Duyurusu

- +

ÇAMLIBEL  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                                                                                                                  

Belediyemize ait aşağıda marka ve modelleri belirtilen 3 (ÜÇ) adet vasıtanın, 237 Sayılı Taşıt Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45 inci maddesine istinaden açık ihale usulü ile satılacaktır.

 

  1. Açık artırma suretiyle yapılacak ihalenin 09/06/2023 tarihinde Cuma Günü Saat: 13:00 ‘da başlamak üzere her araç için aşağıdaki tabloda yazılı olan saatte Belediye Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale ile ilgili şartnameyi, her vasıta için ayrı olmak üzere 300,00.- TL(üçyüz) bedelle Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden almaları zorunludur. Aksi takdirde ihaleye katılamazlar.
  2. Satışı yapılacak vasıtaların muhammen bedeli K.D.V. hariç olup geçici teminatı aşağıda belirtilmiştir. KDV’ den ayrı olarak ihale damga vergisi(binde 9,48), ihale karar pulu (binde 5,69) ihaleyi kazanan tarafından ödenecektir. Ayrıca vasıtalar Çekme Plakalı olarak satışı yapılacaktır.
  3. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin Belediyemize müracaat etmeleri gerekmekte olup;

ŞAHISLARIN

  1. a) Yerleşim yeri ( ikametgah Belgesi ), b) Nüfus cüzdanı fotokopisi, c) Tebligat için adres beyanı, d) Vekaleten iştirak ediliyor ise teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi ve noter tasdikli imza sirküleri d) Geçici teminat mektubu veya nakit yatırıldı ise makbuzu e) İhale tarihinden önce Çamlıbel Belediyesine Borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı

 

              ŞİRKETLERİN

a)Tebligat için adres beyanı, b)İmza sirküleri, c) Ticaret odası belgesi, d) Vekaleten İştirak ediliyor ise teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi ve yetki belgesi, d) Geçici teminat mektubu veya makbuzu, e) İhalelere girmeye yasaklı olmadığına dair belge, f) İhale tarihinden önce Çamlıbel Belediyesine Borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı.

  1. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. Maddesi gereğince; Belediye Encümeni İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Belediye Encümeni İhale Komisyonu’nun İhaleyi yapmama kararına itiraz edilemez, İhaleyi alan bu hakkını devredemez.
  2. Posta ile katılımlar kabul edilmeyecek olup İta amiri ihale kararını 15 gün içerisinde onaylar ya da iptal edecektir.
  3. Satışı yapılacak araçlara ait bilgiler aşağıdaki şekildedir;

 

 

 

 

SIRA
 MODEL
PLAKA
MARKA
TİPİ
CİNSİ
MUHAMMEN BEDELİ(TL) KDV HARİÇ
DURUMU
KM
GEÇİCİ TEMİNAT
İHALE SAATİ
1
1986
60 DN 948
DAF
FAT 2526 DHS 455
DAMPERLİ KAMYON
70.000,00.-TL
Faal Değil(Çekme Belgeli)
—-
2.100,00.-TL
13:00
2
1986
34 BZZ 35
FİAT
50 NC
HİDROLİK OTO ÇEKİCİ KAMYON
31.500,00.-TL
Faal Değil(Çekme Belgeli)
—-
945,00.-TL
14:00
3
1994
60 DU 384
OTOYOL
50 NM 25
R-K-OTOBÜS
13.200,00.-TL
Faal Değil(Çekme Belgeli)
—-
396,00.-TL
15:00